heritage Idrija mercury Mining

IDRIJA, ANTHONY`S SHAFT; BUILDING OF A CONSTRUCTION FRAME

CIMPRANJE - ZABIJANJE STOJKE/ TIMBERING

Večina rovov v rudniku je podprtih z lesom, pomembnejši vhodni rovi so obzidani, kjer pa je kamnina močno preperela, so v zadnjem obdobju uporabljali jekleno podgradnjo. Rovov, izkopanih v trdni kamnini, ni bilo potrebno podpirati. Za podporja so večinoma uporabljali jelov les, ki je pod velikimi pritiski s škripanjem opozarjal rudarje na nevarnost. Za postavitev podporij in njihovo stalno vzdrževanje ter žganje rude je rudnik potreboval ogromne količine lesa, ki so ga sekali v okolici Idrije.
Kopača sta morala sproti postavljati tudi cimpr. To je bilo še posebej pomembno v mehkih skrilavih kamninah. Najprej so zavarovali strop. V mehkih kamninah je bilo podporje postavljeno zelo na gosto, drugod na 0.8 metra. Cimpr je sestavljen iz okroglic: štempl (stojka) in rigl (stropnik). Pri tem delu so uporabljali sekiro, ročno žago ter težje kladivo.
Most of mine galleries are supported by timber, important access raises are stone-lined, while in the areas of highly fractured bedrock steel substructure was used. The tunnels driven in hard rock formations didn't require any support. Roof supports were mainly made of fir wood which by creaking warned the miners of danger in the event of high stress levels. The setting of timber supports, their constant maintenance and ore smelting required huge quantities of wood which was felled in the surroundings of Idrija.

The heritage of Idrija inscribed on UNESCO`s World Heritage List comprises the heritage of the mine and mining activities in the broadest sense of the world: the mercury ore deposit, underground shafts and galleries, mine entrance buildings, administrative buildings, smelting plant, mercury and wheat storehouses, residental houses, school buildings, churches, and the paths along which mercury was transported abroad.

Sound recordist: Boštjan Troha
Photographer: Katarina Batagelj
Video: Irena Marušič, Katarina Batagelj


Specs:

Decade:
Filesize:
Duration:
Channels:
2010s
17.8 MB
46 s
2 (Stereo)
Sample rate:
Bit rate:
Bit depth:
Level:
96 kHz
3072 kb/s
16 bit
51 dB

Recorded on January 22, 2018
Anthony`s shaft
Idrija, SLOVENIA
Creative Commons License